Skip to content

Autojen historia ensimmäisistä höyrykoneista nykyaikaisiin polttomoottoreilla kulkeviin menopeleihin

Autot ovat mullistaneet tapamme liikkua etenkin viimeisen sadan vuoden aikana. Nykyisin suuri osa erilaisista kuljetuksista tehdään rekka-autoilla, ja henkilöautoja taas käytetään ihmisten siirtymisissä paikasta toiseen.

Autojen historia yltää kauas, aina 1000-luvun puoliväliin asti. Menopelien kehitys oli kuitenkin alkuun melko hidasta, ja vasta 1800-luvun alun teollinen vallankumous loi mahdollisuudet autojen nykypäiväiselle massatuotannolle. Samalla massatuotanto mahdollisti kustannusten ja hintojen laskun. Autojen määrän huomattava kasvu sijoittuu etenkin toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Alalla on toiminut alusta saakka muutama johtava valmistaja, jotka olivat mukana luomassa ensimmäisiä automalleja, ja joiden kulkuneuvoja löytyy markkinoilta tänäkin päivänä.

Autojen kehittyessä ja markkinoiden kasvaessa alalle on tullut uusia, mitä erilaisemmilla konsepteilla toimivia autovalmistajia. Viimeiset vuodet ovat tuoneet mukanaan myös uusia tuulia. Enää ei yritetä kehittää mahdollisimman tehokasta autoa, vaan tilalle on tullut etenkin ekologinen ajattelu.

Terminologiaa

Suomenkielinen sana auto on lyhenne termistä automobiili, joka on alkujaan nimitys sille kulkuneuvolle mitä nykyisin kutsumme autoksi. Automobil on muodostettu kahdesta sanasta. Auto- etuliite on kreikkaa ja mobilis tarkoittaa latinaksi liikkuva. Näin automobiili tarkoittaa itse liikkuvaa. Sana rantautui alkujaan suomen kieleen ulkomailta. Muun muassa Englannissa sekä Ranskassa autoa kutsuttiin alun perin automobileksi. Sana onkin saanut juurensa ranskan kielestä, vaikka se perustuukin antiikin aikana käytettyihin kieliin.

Suomessa automobiili sanasta jätettiin loppu pois, kun taas naapurimaassamme Ruotsissa käytetään automobil -sanan bil -loppuosaa. 1900-luvun kuluessa auto -sana onkin vakiintunut suomen kieleen, ja vakka sanalle on yritetty keksiä mitä erilaisimpia suomalaisia nimiä korvaamaan vierasperäistä auto -sanaa, ei korvaajaa ole koskaan löytynyt. Auto on terminä virallisesti vakiintunut suomen kieleen, ja sanaa käytetään muun muassa vakituisesti lainsäädännössämme.

Idea itseliikkuvasta koneesta

Ennen auton keksimistä liikkumista hallitsi hevosilla vedettävät kärryt, joiden puikoissa istui ohjastaja. Eläinten käyttö kuitenkin rajoitti matkantekoa huomattavasti. Hevosia oli ruokittava, ja niiden oli annettava levätä riittävästi. Ajatuksena olikin luoda hevosen työn korvaava kone, jonka ei tarvitsisi levätä, ja näin päästäisiin liikkumaan nopeasti ilman keskeytyksiä. Tämän pohjalta syntyi ajatus itseliikkuvista ajoneuvoista, joiden uraa uurtaneet mallit muistuttivat runsaasti – sekä ulkonäöltään että malliltaan – hevoskärryjä.

Ensimmäisiä itseliikkuvia koneita alettiin suunnittelemaan jo 1400-luvulla. Yksi historiamme kaikkein tunnetuimmista tiedemiehistä – Leonardo da Vinci – suunnitteli ilman hevosta kulkevaa ajopeliä jo 1400-luvulla. Da Vinci ei kuitenkaan kehittänyt nykymuotoista moottoria, vaan suunnitteli kärryjen korvaamista jousivoimaa hyödyntävällä ratkaisulla. Toinen historiamme suurista tieteilijöistä – Isaac Newton – kehitti ajatuksen höyryn voimalla toimivasta autosta 1600-1700 -lukujen taitteessa. Ensimmäinen auton koneen moottoria muistuttava virtalähde toimikin Newtonin hahmottelemalla höyryratkaisulla.

Ensimmäinen auton edeltäjä

Ensimmäisenä nykymuotoista autoa edeltäneen kulkuneuvon kehittäjänä pidetään ranskalaista Nicolas Josef Cugnotia. Vuonna 1769 Cugnot kehitti ensimmäisen kolmella pyörällä seisovan, höyrymoottorilla toimivan auton edeltäjän. Kyseinen malli liikkui neljän kilometrin tuntinopeudella, ja se oli suunniteltu ensisijaisesti armeijan työkoneeksi. Ajoneuvoa hyödynnettiin etenkin raskaiden tykkien siirtämisessä paikasta toiseen.

Kulkupelin moottori toimi höyryllä ja auton etuosassa olikin suuri boileri, jossa veden kuumentamisesta saatava vesihöyry lisäsi boilerin sisäistä painetta, ja sai auton liikkeelle. Kone oli yksitoiminen, mikä tarkoittaa sitä, että kulkuneuvo pystyi moottorillaan kulkemaan vain yhteen suuntaan. Ensimmäisen automallin täytyi antaa pysähtyä muutaman kerran tunnissa, minkä aikana boileriin lisättiin tarpeeksi vesihöyryä ja painetta. Kyseisen kulkuneuvon kehittäminen ei jäänyt vain yhteen malliin, vaan Cugnot työsti sitä eteenpäin. Ranskalaisen seuraava kulkuneuvo pystyikin jo kuljettamaan neljää henkilöä.

Höyryautojen kehitys ja yleistyminen

Autojen kehitys jatkui 1700-luvun lopulla. Ensimmäiset höyryllä kulkevat autot pääsivät nykyistä joukkoliikennettä muistuttavaan liikennöintiin Isossa-Britanniassa vuonna 1832. Autotekniikan kehittyminen oli kuitenkin verrattain hidasta seuraavien vuosikymmenten ajan, sillä rautatieliikenteessä vaikuttaneet vastustivat autoja laajalla mittakaavalla. Autojen kehitys nähtiinkin rautatieliikenteen kilpailijana, minkä takia vaikuttajat lobbasivat politikkoja. Britanniassa syntyi autoilua rajoittavia lakeja, joiden kumoutumiseen meni useita vuosikymmeniä.

Kun linja-autojen edeltäjät pääsivät kehittymään, tuli niistä kansan keskuudessa hyvin suosittuja ympäri maailmaa. Samalla höyrykoneen käyttö yksityisautoilussa lisääntyi, kun varakkaat ihmiset alkoivat ostaa omaan liikkumiseensa autoja edeltäneitä kulkuneuvoja. Höyryautojen yleistyessä alettiin myös miettimään muita kuin höyryllä toimivien ajoneuvojen kehittämistä. Höyrymoottorin ongelmana oli sen suuri painekattila, minkä seurauksena ajoneuvo painoi runsaasti. Lisäksi painekattilalla toimiva moottori vaati aikaa, jotta kattilassa saatiin paine nousemaan tarpeeksi korkealle.

Polttomoottorin keksiminen loi pohjan nykyiselle autoteollisuudelle

Höyrymoottorin tilalle yritettiin ensin kehittää sähköllä toimivia moottoreita. Sähkömoottorin ongelmana oli kuitenkin vanhanaikaisten akkujen heikko kyky varastoida sähköä, sekä niiden suuri paino. Lisäksi akku ei tuohon aikaan varastoinut suurta määrää sähköä, mikä rajoitti auton käyttösädettä. Myös kaasulla toimivaa autoa kehiteltiin, mutta kaasun varastoiminen toi omat ongelmansa.

Ensimmäinen nykyaikaisella polttomoottorilla toimiva auto valmistettiin vuonna 1885, joka kantoi nimeä Benz Patent-Motorwagen. Auto oli nykyisen Mercedes-Benz -konsernin perustajan Karl F. Benzin valmistama. Samanaikaisesti myös toinen saksalainen Gottlieb Daimler suunnitteli niin ikään polttomoottorilla toimivan auton. Benzin sekä Daimlerin tehtailemien autojen myötä automarkkinat ottivat huikeita kehitysaskelia, mikä loi pohjan nykyaikaiselle autoteollisuudelle.

Kulkupelit kehittyivätkin huomattavasti 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Etenkin ranskalaiset veivät alaa eteenpäin huomattavasti, ja suunnittelivat lukuisia nykyisillekin autoille tuttuja ominaisuuksia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *